Forbehold for ændringer

Som led i en fortsat udvikling af produkter tages der forbehold for evt. ændringer i det oplyste tekniske materiale samt evt. fabrikationsændring/-justeringer af produkter.