Scandomestic følger den nye lovgivning omkring den fremtidige Energimærkning og du kan læse mere omkring dette og hvorfor på nedenstående:

Hvorfor har jeg fået to forskellige energimærker med mit produkt?

Europa-Kommissionen og medlemsstaterne har besluttet at revidere kravene til energimærkede produkter og re-skalere skalaen, så der fremover kun vil være én skala fra A til G for alle produktgrupper.

Det betyder, at der i en overgangsfase vil være to energimærker for det samme produkt. Det ene energimærke er med den nuværende skala (A+++ - D), og det andet energimærke er med fremtidens re-skalerede skala (A - G).

Med de reviderede krav er enkelte beregningsmetoder ændret, hvilket medfører, at værdier på det re-skalerede energimærke kan afvige lidt fra det nuværende mærke. Produktet er dog det samme.

Du kan finde flere informationer på:

www.label2020.dk

Label 2020-projektet har modtaget støtte fra EU‘s Horizon 2020 program under Grant Agreement Nr. 847062. Det fulde ansvar for indholdet ligger hos forfatterne og afspejler ikke nødvendigvis holdninger fra den europæiske union. Hverken EASME eller EU-kommissionen er ansvarlige for den brugen af informationer fra Label2020-projektet.