Privatlivspolitik

Scandomestics dataansvar og rolle

Scandomestic A/S (herefter Scandomestic) behandler personoplysninger om sine kunder, herunder slutbrugere af produkter, for at kunne varetage service og ombytning af varer overfor kunderne.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Scandomestic A/S
CVR nr. 29 77 42 42
Linåvej 20
8600 Silkeborg
Tlf: 72 42 55 71

Mail: m.arndt@scandomestic.dk

Har du spørgsmål vedr. vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

Kategorier af personoplysninger

Som led i den service, vi yder vores kunder, behandler (håndterer) vi følgende kategorier af personoplysninger:

- Almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnr. og mailadresse.

- Oplysninger om produktmodel, købsdato- og sted og serienummer på de produkter, du henvender dig omkring.

- Beskrivelse af fejl og mangler på produkter, herunder årsagen til skader.

- Formålet med vores behandling af personoplysninger og retsgrundlaget

- Formålet med vores databehandling er at håndtere henvendelser fra kunderne og udføre service på produkter hos slutbrugerne.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger er, at der er indgået en aftale om levering af en serviceydelse som en del af købet af hårde hvidevare produktet, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen, at Scandomestic har en legitim interesse i at udføre serviceopgaven mest effektivt, jf. artikel 6, stk. 1. litra f fsva. videregivelse af kontaktoplysninger til servicepartnere, og at Scandomestic er pålagt at behandle oplysninger for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler virksomheden, jf. artikel 6, stk. 1, litra c, eksempelvis fsva. opbevaring af bogføringsmateriale.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver kun personoplysninger til andre, såfremt der en forpligtelse hertil via lovgivning, eller i det omfang det er nødvendigt for, at Scandomestic kan opfylde sin aftale om levering af ydelser til kunderne.

Vi videregiver i forbindelse med servicesager personoplysninger til vores servicepartnere i Danmark og udlandet samt oplysninger om servicesagen til forhandleren af produktet.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Dine personoplysninger gemmes så længe, vi har en igangværende servicesag for dig. Ved afslutning af servicesagen opbevares dine personoplysninger så længe, der er et sagligt formål hermed. På denne baggrund opbevares alle oplysninger om servicesager i garantiperiodens løbetid plus 12 måneder (op til 6 år), og oplysninger der indgår i regnskabsmateriale opbevares i fem år i overensstemmelse med bogføringsloven. Desuden opbevares oplysninger, der kan være relevante for et eventuelt retskrav i tre år i henhold til forældelsesloven eller til kravet er endeligt afgjort ved en retsinstans.

Dine rettigheder:

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine oplysninger og få rettet eventuelle fejl. Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine oplysninger, få begrænset behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen og få dine oplysninger udleveret digitalt.

Ønsker du at gøre brug af ovenfor nævnte muligheder kan du kontakte os på

m.arndt@scandomestic.dk

Du kan klage over behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.