Dørvending

Tips og rådDørvending
Tips og rådDørvending

Vending af køleskabslågen / døren

Køleskabslågen/døren er fra fabrikken monteret med hængslerne monteret i højre side og håndtaget i venstre.
Normalt åbnes lågen fra venstre side; ønskes det, kan den afmonteres, vendes og genmonteres, således den åbnes i højre side.

På nogle modeller kan tætningslisten afmonteres og ligeledes vendes 180 grader.
Det er vigtigt at sikrer sig en korrekt montering af døren/lågen og at tætningslisten slutter helt tæt til køleskabsrammen efterfølgende.

Sådan gør du

En kontrol af dette kan evt foretages på følgende måde:

– læg en tændt lommelygte ind i skabet, når der er mørkt udenfor.

– kontroller om der "siver" lys ud langs gummilisten.

Hvis der ikke foretages en korrekt montering kan det medføre:

– at køleskabet trækker falsk luft og en ophobning af rim/is på køleskabets bagpanel kan ske hvorefter en total afrimning er en nødvendighed.

– et merforbrug af strøm.

– at køleskabet ikke fungére korrekt.

Dit ansvar

Det er din egen opgave at tjekke om installationen er udført korrekt, Scandomestic kan ikke holdes til ansvar for dette.