Driftlyde

Tips og rådDriftlyde
Tips og rådDriftlyde

Driftslyde hos køle-/fryse møbler

Producenterne af køle-/fryse møbler bruger i dag et andet kølemiddel (R600A) end freon, hvilket blev forbudt for en del år siden.

Dette kan forårsage nogle drift lyde, som til tider kan virke generende men er helt normale funktionslyde. 

Det kan dreje sig om følgende:

Brummen

Stammer fra motoren. Denne brummen kan ind imellem blive stærkere, lige når motoren går i gang.

Gurglende / rislende lyd eller let brummen

Stammer fra kølevæsken, som cirkulerer i produktets rør.

Klik

Der høres altid små klik, når elektroniske kort starter eller standser motoren.

Let baggrundsstøj

Hvis fryseskabet har en ventilator (afhængigt af model), kan luften, som cirkulerer inde i produktet, skabe en let baggrundsstøj.