Fejlfinding

Tips og rådFejlfinding
Tips og rådFejlfinding

Fejlfinding af dit køleskab/fryseskab

Her er en oversigt over de mest sete problemer med køleskabe/fryseskabe

Problem og mulig årsag

Køleren fungerer ikke

Ikke koblet til.

Der er slukket for apparatet.

Kredsløbsafbryderen er sammensnoet, eller der er sprunget en sikring.

Køleren er ikke kold nok

Kontrollér indstillingen af temperaturstyringen.

Det eksterne miljø kræver måske en anden indstilling.

Døren åbnes for ofte.

Døren lukke ikke helt.

Dørpakningen lukker ikke tæt nok.

Døren lukker ikke ordentligt

Køleren er ikke nivelleret.

Døren er sat omvendt på eller ikke installeret korrekt.

Tætningen er snavset.

Hylderne sidder ikke ordentligt.

Slukker og tænder ofte

Temperaturen i lokalet er varmere end normalt.

En stor mængde indhold er blevet lagt ind i køleren.

Døren åbnes for ofte.

Døren er ikke helt lukket.

Temperaturstyringen er ikke indstillet korrekt.

Dørpakningen er ikke tæt nok.

Vibrationer

Kontrollér at køleren er nivelleret korrekt

Lyset virker ikke

Ikke koblet til.

Kredsløbsafbryderen er sammensnoet, eller der er sprunget en sikring.

Lyskontakten er sat på “OFF”.

Det virker, som om køleren larmer for meget

Den raslende lyd kan komme fra kølemidlet, som løber igennem, hvilket er normalt. Når hver cyklus slutter, kan du høre gurglende lyde, som skyldes, at kølemidlet løber igennem i din køler.

Sammentrækning og udvidelse af de indvendige vægge kan forårsage en smældende eller knasende lyd.

Køleren er ikke nivelleret.

En hylder sidder måske løs.