Placering af køleskabet

Tips og rådPlacering af køleskabet
Tips og rådPlacering af køleskabet

Korrekt placering af køle-/fryseskabet

Hvordan placere du køle-/fryseskabet korrekt?

Gode råd

Plant og fast underlag

Stil køle-/fryseskabet direkte på et plant og fast underlag for at undgå vibrationer og støj. Søg for at det står i vatter.

Ventilation

Sørg for at have god ventilation omkring produktet.

Tørt og ventileret rum

Anbring køle-/fryseskabet i et tørt og ventileret rum. Undgå at anbringe det på balkoner, altaner, verandaer, udhuse, garager samt terrasser: For høj sommervarme og stærk vinterkulde kan forhindre køle-/fryseskabet i at fungere optimalt eller endda beskadige det.

Undgå varmekilder

Det anbefales ikke placeres i nærheden af en varmekilde som f.eks. en ovn eller en radiator, da dette kan medfører forøget energiforbrug.

Korrekt omgivelsestemperatur

Køle-/fryseskabet skal placeres indenfor de anbefalede omgivelsestemperaturer for at sikre korrekt drift.

Nedenstående skema viser de generelle klimaklasser for køle-/fryseskabe. For aflæsning af klimaklasse, se typeskilt.

Klimaklasser

 Klimaklasse  Stuetemperatur
 N  fra +16°C til +32°C
 N-ST  fra +16°C til +32°C
 N-T  fra +16°C til +43°C
 SN  fra +10°C til +32°C
 SN-ST  fra +10°C til +38°C
 SN-T  fra +10°C til +43°C
 ST  fra +18°C til +38°C
 T  fra +18°C til +43°C
Klimaklasser for kommercielle køle-/fryse møbler

Foruden energiklasse er det væsentligt at være opmærksom på hvilken klimaklasse, et kommercielt kølemøbel er testet til. Disse er ofte angivet med et tal.

Klimaklasse 5

Det betyder, at produktet er udviklet til anvendelse i omgivelser, hvor temperaturen kan være op til +40°C, sådan som det kan opleves under spidsbelastning i et professionelt køkken.

Klimaklasse 4

Det betyder, at produktet er udviklet til anvendelse i omgivelser, hvor temperaturen kan være op til +30°C.

Klimaklasse 3

Det betyder, at produktet er udviklet til anvendelse i omgivelser, hvor temperaturen kan være op til +25°C