Service

Order Service

Fill out the form to order service for your product. We will get back as soon as possible.

You are also welcome to give us a call: +45 7242 5571 press 2


Existing case

Fill out the form and we'll get back to you as soon as possible


Transport damage

Applies ONLY to dealers, private please contact where the item is purchased


Order spare parts

Applies ONLY to dealers, private please contact where the item is purchased


If you have bought a Scandomestic or Scancool product in Denmark, Sweden or Norway, please see service conditions under the national flag at our website.

For other European countries service arrangements differ from country to country.

Order Service

Fill out the form to order service for your product. We will get back as soon as possible.


Existing case

Fill out the form and we'll get back to you as soon as possible


Transport damage

Applies ONLY to dealers, private please contact where the item is purchased


Order spare parts

Applies ONLY to dealers, private please contact where the item is purchased


Servicebetingelser

1. Bestemmelser

Service indenfor reklamationsretten (2 år på husholdningsapparater og 1 år på kommercielle apparater) udføres af Scandomestics egen landsdækkende service i samarbejde med udvalgte montører. Kun servicemontører udpeget af Scandomestic A/S er autoriserede til at udføre servicen.

Service udføres i henhold til vores salgs-og leveringsbetingelser, se disse.

Reklamationsretten dækker fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved husholdningsapparatets normale brug i privat husholdning eller for det kommercielle produkts vedkommende i tilsvarende brug. Vi forudsætter, at produktet er købt som fabriksnyt i Danmark.

Det kan være en god ide inden tilkaldelse af service at konsultere betjeningsmanualen, da tilkaldelse af service kan være mod betaling, hvis montøren ikke kan finde fejl eller mangler ved selve produktet. Dette betyder også, at du forsøger at kontrollere de fejlmuligheder, du selv kan afhjælpe, og som fremgår af brugsmanualen. Hvis servicemontøren ikke kan konstatere fejl ved produktet, f.eks. fordi der er sprunget en sikring eller fordi du har fejlbetjent produktet, skal du selv betale for servicearbejdet.

Hvis et servicebesøg ikke er omfattet af reklamationsretten, vil der blive udstedt en faktura. Prisen for et servicebesøg kan til enhver tid indhentes hos Scandomestic.

Hvis vor servicemontør er tilkaldt og besøger dig forgæves indenfor det aftalte tidsrum, vil du skulle betale for servicebesøget. Alle besøgstidspunkter er vejledende og der tages forbehold for trafikale forsinkelser, sygdom, manglende reservedele, o.a.

VIGTIG INFORMATION INDEN TILKALDELSE AF SERVICE

Det forudsættes at varen er frit tilgængelig og tilsluttet ved servicebesøget. Vi påtager os ikke ansvar for at skulle ændre eller af-/udskære i køkkenelementer, for at kunne servicere produkterne.

En forudsætning for udførelse af service indenfor reklamationsretten er, at købsdato kan dokumenteres i form af original faktura med angivelse af købsdato, varens model, pris og butikkens navn, som er udstedt af forhandler til kunde. Endvidere er det vigtigt, at serienummer kan aflæses på typeskiltet.

2. Omfang

Reklamationsretten omfatter ikke:

- fejl og skader opstået ved fejlagtig betjening, forkert opstilling eller indbygning, forkert tilslutning eller anden uhensigtsmæssig betjening, ændringer i produktets elektriske eller mekaniske dele

- fejl og skader opstået i forbindelse med transport. Her skal henvendelse omgående rettes til den forhandler, hvor produktet er købt.

- fejl i installationer, el-, vand og gasforsyning

- fejl i tilfælde af defekte sikringer

Reklamationsretten gælder heller ikke, hvis der er foretaget reparationer udført af andre end de af Scandomestic anviste montører.

Ret til ændringer forbeholdes.

3. Priser og vilkår – reparationer 2020

Priser – ex. moms.

Servicebesøg, standard kørsel og transporttid inkl. ½ times arbejdsløn ex. reservedele: 825 kr.

Ekstra arbejdstid pr. påbegyndt 15 min: 155 kr.

Det er en forudsætning at produktet er frit tilgængeligt og kan repareres på stedet.