Operational noises

Tips and tricksOperational noises
Tips and tricksOperational noises

Operational noises from the refrigerated / freezer

Refrigerated / freezer furniture manufacturers today use a different refrigerant (R600A) than the freer, which was banned some years ago.

This can cause some operational sounds which can seem bothersome but are completely normal functional sounds.

Det kan dreje sig om følgende:

Brummen

Stammer fra motoren. Denne brummen kan ind imellem blive stærkere, lige når motoren går i gang.

Gurglende / rislende lyd eller let brummen

Stammer fra kølevæsken, som cirkulerer i produktets rør.

Klik

Der høres altid små klik, når elektroniske kort starter eller standser motoren.

Let baggrundsstøj

Hvis fryseskabet har en ventilator (afhængigt af model), kan luften, som cirkulerer inde i produktet, skabe en let baggrundsstøj.