Scandomestic følger den nye lovgivningen om fremtidig energimerking, og du kan lese mer om dette og hvorfor på følgende:

Hvorfor har jeg fått to forskjellige energimerker med produktet mitt?

EU-kommisjonen og medlemsstatene har besluttet å revidere kravene til energimerkede produkter og skalere skalaen slik at det i fremtiden bare vil være en skala fra A til G for alle produktgrupper.

Dette betyr at det i en overgangsfase vil være to energimerker for det samme produktet. Den ene energimerkingen er med gjeldende skala (A +++ - D), og den andre energimerkingen er med fremtidens omskalerte skala (A - G).

Med de reviderte kravene har noen beregningsmetoder endret seg, noe som betyr at verdiene på den omskalerte energimerkingen kan avvike noe fra den nåværende merkingen. Imidlertid er produktet det samme.

Du finner mer informasjon på:

www.label2020.dk

Label 2020-prosjektet har fått støtte fra EUs Horizon 2020-program under tilskuddsavtale nr. 847062. Det fulle ansvaret for innholdet ligger hos forfatterne og gjenspeiler ikke nødvendigvis EUs synspunkter. Verken EASME eller EU-kommisjonen er ansvarlig for bruk av informasjon fra Label2020-prosjektet.