Om Scandomestic

Betydelig bedre enn prisen

Scandomestic er et selskap, startet I 2006, beliggende i Silkeborg.

De fleste medarbeidere I Scandomestic kommer fra den tradisjonelle kjøle- og fryseindustri i Danmark, fra selskaper som Caravell, Frigor, Derby, mv. og vi vil bestrebe oss på at fortsette denne tradisjonen.

Vårt kjerneområde er sourcing og distribusjon av et bredt utvalg av produkter til husholdningssegmentet og til det kommersielle område. Vi leverer til små og betydelige kunder i mere enn 30 lander utenfor Danmark.

Scandomestic importerer, lagerfører og distribuerer hvitevarer og kommersielle apparater i Norden, Storbritannia og store dele av Nord- og Central Europa. Produksjonen skjer i tett samarbeide med våre leverandører.

Vi ønsker at levere kvalitetsprodukter til våre kunder.

Vi har direkte kundekontakt og reagerer hurtig og kundeorientert på markedets signaler og tendenser. Våres salgsorganisasjon besitter stor markedsviten, og vi betjener våre kunder i en atmosfære preget av fleksibilitet, sikkerhet og troverdighet. Vi ønsker, at Scandomestic oppfattes som en kvalitetsbetegnelse.

Vi ønsker at have motiverende medarbeidere, der har en oppfattelse av, at deres innsats er et vesentlig bidrag til helheten.

Vi ønsker at have medarbeidere, der selv tar ansvar for, at Scandomestic av omverdenen oppfattes i henhold til våre forretnings- og verdigrunnlag..

Vi anerkjenner, at fortsatt vekst og en solid inntjening er en forutsetning for vår fortsatte virke fremover.

Code of conduct