Salgs & Leverings­betingelser

Ordrebestilling:

Kontakt vårt ordrekontor på tlf. +45 8724 2494
eller email bestilling til:
salg.no@scandomestic.dk

Kredittmaks:

Kredittmaks er kr. 35.000,- ved ny opprettelser

Minste fakturering

Minste faktura beløp er kr. 10.000,- netto.

Miljøavgift

Miljøavgift beregnes ut fra vekt og produktgruppe og etter NORSIRK (Elretur) takster.

Fraktsoner:

Østlandsområdet: 9%, Agderfylkene: 9,4%, Vestlandet og Trøndelag: 10,5%, Nord: 13%

Levering til privatkunder:

Ved levering til privat adresser-avlessing ved frontdør- tilkommer et gebyr på kr. 700,- + moms

Reservedelsbestilling:

E-mail : parts@scandomestic.dk

Transportskader:

Skal varsles omgående.

Henvis til fakturanummer.

VIKTIG! Ved skadet emballasje (produkt) som oppdages ved levering, skal forhandler signere på fraktbrev med anmerking av skade. Henvis til fakturanummer og ta bilde av emballasje, skadet produkt og typeskilt.

Sendes til: salg.no@scandomestic.dk

Synlige skader meldes omgående.

Skjulte skader skal meldes skriftlig innen 7 dager. Henvis til fakturanummer og ta bilde av emballasje, skadet produkt og typeskilt.

Retur:

Returer som skyldes feil ekspedering fra Scandomestic Norge AS, godkjennes uten beregning og avtales med: salg.no@scandomestic.dk.

Produktet må leveres i original emballasje.

Kontaktpersoner:

Commercial Director:

Jan Petersen
Tel: + 45 7242 5573
j.petersen@scandomestic.dk

Garanti og reklamasjonsrett

Husholdningsprodukter: 2 års garanti og 5 års reklamasjonsrett

Kommersielle produkter: 6 mnd. garanti og 1 års reklamasjonsrett

Service og teknisk support

ServiceCompaniet AS
Gladengveien 8, 0661 Oslo
Pb. 6469 Etterstad, 0605 Oslo

Tlf. +47 2389 7266
Faks: +47 2268 5400
Mobil: +47 9281 6245

E-post: service@servicecompaniet.no
WEB: www.servicecompaniet.no

Ansvar

I tilfelle av forsinkelser, som skyldes Scandomestic Norge AS (heretter kalt Virksomheten), er Virksomheten ansvarlig for kjøpers dokumenterte tap som følge av forsinkelser i overenstemmelse med norsk retts alminnelige regler. Det ytes ingen erstatning for kjøpers eventuelle driftstap, tap av avanse eller annet indirekte tap, herunder tap som følge av kjøpers rettsforhold til tredjepart. Erstatningen er begrenset, således at erstatningen aldri kan overstige den avtalte kjøpesum for de forsinkede varer.

Virksomheten er ikke ansvarlig for følgeskader som følge av defekt produkt.

Hvis det forekommer mangler ved leveringen, som kan gjøres gjeldene overfor Virksomheten, er Virksomheten etter eget valg berettiget til å foreta utbedring eller omlevering, såfremt det skjer innen 30 dager etter at kjøper overfor Virksomheten skriftlig har foretatt reklamasjon over mangelen på en slik måte at Virksomheten har mulighet for å ta stilling til om Virksomheten ønsker å utbedre eller omlevere. Ansvaret gjelder kun for produkter som befinner seg i Norge.

Hvis Virksomheten foretar utbedring eller omlevering , er kjøper ikke berettiget til å reise øvrige krav mot Virksomheten som følge av de konstaterte mangler. 

Virksomheten fraskriver seg et hvert produktansvar, som ikke følger av de respektive regler i Produktansvarsloven. Spesielt fremheves det at Virksomheten ikke er ansvarlig for driftstap, tap av avanse eller annen indirekte tap, herunder tap som følge av kjøpers rettsforhold til tredjepart, herunder følgeskader av defekt produkt. I den utstrekning Virksomheten måtte bli pålagt produktansvar overfor tredjepart, er kjøper forpliktet til å holde Virksomheten skadesløs i somme omfang, som Virksomhetens ansvar er begrenset etter det ovenfor anførte. Kjøper er pliktig til å la seg saksøke ved samme domstol, som behandler produktansvarssaken mot Virksomheten.

Produktinformasjon

Alle tekniske spesifikasjoner og illustrasjoner i forbindelse med brosjyrer, veiledninger m.v. er veiledene og Virksomheten kan ikke tas til ansvar for eventuelle feil i disse.