Feilsøking

Tips og rådFeilsøking
Tips og rådFeilsøking

Feilsøking av ditt kjøle/fryseskap

Her er en oversikt over de hyppigst sett problemene med kjøleskap / frysere

Problem og mulig årsak

Kjøleren fungerer ikke:

Ikke koblet til.

Produktet er slått av.

Sikringen i sikringsskapet må byttes eller kobles tilbake til on funksjon

Kjøleren er ikke kald nok:

Kontroller innstillingen av temperaturstyringen.

Det eksterne miljø krever kanskje en annen innstilling.

Døren åpnes for ofte.

Døren lukke ikke helt.

Dørpakningen lukker ikke tett nok.

Døren lukker ikke ordentlig:

Kjøleren er ikke nivellert

Døren er satt omvendt på eller ikke installert korrekt.

Tetningen er skitten.

Hyllene sitter ikke ordentlig.

Slukker og tenner ofte:

Temperaturen i lokalet er varmere enn normalt.

Mye varer er lagt inn i kjøler/fryser samtidig.

Døren åpnes for ofte.

Døren er ikke helt lukket.

Temperaturstyringen er ikke innstilt korrekt.

Dørpakningen er ikke tett nok.

Vibrasjoner:

Kontroller at kjøl/fryser er nivellert korrekt

Lyset virker ikke:

Ikke koblet til.

Defekt sikring

Lyskontakten er satt på “OFF”.

Det virker, som om kjøleren larmer for meget:

Den raslende lyd kan komme fra kjølemiddelet, som løper igjennom, hvilket er normalt. Når hver cyklus slutter, kan du høre gurglende lyde, som skyldes, at kjølemidlet løper igjennom din kjøler/fryser.

Sammentrekning og utvidelse av de innvendige vegger kan forårsake en smellende eller knasende lyd.

Kjøler/fryser er ikke nivellert.

En hylle sitter kanskje løst.