Opprative lyder

Tips og rådOpprative lyder
Tips og rådOpprative lyder

Normale funksjonslyder

Produsentene av kjøle-/fryse møbler bruker i dag et andet kjølemiddel (R600A) end freon, hvilket ble forbudt for en del år siden.

Dette kan forårsake noe drift lyd, som til tider kan virke generende men er helt normale funksjonslyder. 

Det kan dreie seg om følgende:

Brumme lyd

Stammer fra motoren. Denne brumme lyd kan inn imellom bli sterkere, når motoren går i gang.

Gurglende / rislende lyd eller let brummende

Stammer fra kjølevæsken, som sirkulerer i produktets rør. Klikk Der høres alltid små klikk, når elektroniske kort starter eller stanser motoren.

Let bakgrunnsstøy

Hvis fryseskapet har en ventilator (avhengig av modell), kan luften, som sirkulerer inne i produktet, skape en lett bakgrunnstøy.