Plassering av kjøle-/fryseskapet

Tips og rådPlassering av kjøle-/fryseskapet
Tips og rådPlassering av kjøle-/fryseskapet

Korrekt plassering av kjøle-/fryseskapet

Hvordan plasserer du kjøleskap / fryser riktig?

Hint

Plaser kjøle-/fryseskapet direkte på et plant og fast underlag

Plaser kjøle-/fryseskapet direkte på et plant og fast underlag for at unngå vibrasjoner og støy. Sørg for at det står i vatter.

Sørg for å ha god ventilasjon omkring produktet.

Plaser kjøle-/fryseskapet i et tørt og ventilert rom

Plaser kjøle-/fryseskapet i et tørt og ventilert rom. Unngå å plassere det på balkonger, altaner, verandaer, uthus, garasjer samt terrasser: For høy sommervarme og sterk kulde kan forhindre kjøle-/fryseskapet i å fungere optimalt eller skade produktet.

- Det anbefales og ikke plassere produktene i nærheten av en varmekilde som f.eks. en ovn eller en radiator, da dette kan medfører økt energiforbruk.

- Kjøle-/fryseskapet skal plasseres innenfor de anbefalte omgivelsestemperaturer for at sikre korrekt drift.

Klimaklasser

Nedenstående skjema viser de generelle klimaklasser for kjøle-/fryseskap. For avlesing av klimaklasse, se typeskilt.

Klimaklasser
 Klimaklasse  Stuetemperatur
 N  fra +16°C til +32°C
 N-ST  fra +16°C til +32°C
 N-T  fra +16°C til +43°
 SN  fra +10°C til +32°C
 SN-ST  fra +10°C til +38°C
 SN-T  fra +10°C til +43°C
 ST  fra +18°C til +38°C
 T  fra +18°C til +43°C