Vending av dører

Tips og rådVending av dører
Tips og rådVending av dører

Vending av dører

Døren er fra fabrikken montert med hengslene montert i høyre side og håndtaket i venstre. Normalt åpnes døren fra venstre side; ønskes det, kan den demonteres, vendes og monteres, slik at den åpnes i høyre side.

På noen modeller kan tetningslisten avmonteres og likeledes vendes 180 grader. Det er viktig å sikre seg en korrekt montering av døren og at tetningslisten slutter helt tett til kjøle/frysekapsrammen etter vending.

Slik gjør du det

En kontroll av dette kan evt. foretas på følgende måte:

- legg en tent lommelykt inn i skapet, når der er mørkt i rommet.
- kontroller om der "siver" lys ut langs gummilisten.

Hvis der ikke foretas en korrekt montering kan det medføre:

- at kjøleskapet trekker falsk luft og en opphopning av rim/is på kjøleskapets bakpanel kan forekomme. Dette kan medføre at man må total avrime hele kjøle/fryseskapet.
- et økt forbruk av strøm.
- at kjøleskapet ikke fungerer korrekt.

Ditt ansvar

Det er din egen oppgave å undersøke om installasjonen er utført korrekt, Scandomestic kan ikke holdes til ansvar for dette.