Scandomestic följer den nya lagstiftningen om den framtida energimärkningen och du kan läsa mer om detta och varför på följande:

Varför har jag fått två olika energimärken med min produkt?

Europeiska kommissionen och medlemsstaterna har beslutat att revidera kraven för energimärkta produkter och skala om skalan så att det i framtiden bara kommer att finnas en skala från A till G för alla produktgrupper.

Detta innebär att det i en övergångsfas kommer att finnas två energimärken för samma produkt. En energimärkning är med den aktuella skalan (A +++ - D), och den andra energimärkningen är med framtidens omskalade skala (A - G).

Med de reviderade kraven har vissa beräkningsmetoder ändrats, vilket innebär att värden på den omskalade energimärket kan avvika något från den nuvarande etiketten. Produkten är dock densamma.

Du hittar mer information på:

www.label2020.dk

Label 2020-projektet har fått stöd från EU: s Horizon 2020-program enligt bidragsavtal nr. 847062. Det fulla ansvaret för innehållet ligger hos författarna och speglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter. Varken EASME eller Europeiska kommissionen ansvarar för användningen av information från Label2020-projektet.