Service

Uppföljning av befintliga ärenden

Fyll i formuläret så hjälper vi dig så snart som möjligt


Transportskador

gäller endast för återförsäljare, privat vänligen kontakta var objektet köptes


Beställning av reservdela

För återförsäljare, kontakta återförsäljaren där föremålet köpts


Reklamationer

1. Villkor

Service inom garantitiden (2 år för hushållsapparater och 1 år för kommersiella apparater) utförs av Scandomestics egen rikstäckande servicetjänst i samarbete med utvalda servicetekniker. Endast servicetekniker som utsetts av Scandomestic A/S har rätt att utföra service.

Tjänsten utförs enligt våra försäljnings- och leveransvillkor, läs dessa.

Garantin omfattar tillverknings- och materialfel av hushållsapparater som konstaterats efter normalt användande i privat hushåll eller i de fall kommersiella produkter använts på samma sätt. Vi förutsätter att produkten köpts som fabriksny från Danmark.

Vi rekommenderar att man går igenom bruksanvisningen innan service tillkallas då det kan tillkomma en kostnad om serviceteknikern inte kan hitta fel eller brister i själva produkten. Detta innebär också att du först försöker kontrollera orsaken till felet och med hjälp av bruksanvisningen kanske kan avhjälpa felet själv. Om serviceteknikern inte kan upptäcka defekter i produkten, utan felet består av till exempel en trasig säkring eller för att du använt produkten felaktigt, måste du betala för servicearbetet.

Om ett servicebesök inte täcks av garantin, kommer en faktura att utfärdas. Priset för ett servicebesök kan alltid erhållas från Scandomestic.

Om vår servicetekniker tillkallas och besöker dig förgäves inom avtalad tid, måste du betala för servicebesöket. Alla besökstillfällen är vägledande med reservation för förseningar, sjukdom, brist på reservdelar etc.

VIKTIG INFORMATION INNAN DU RINGER EFTER SERVICE

Det förutsätts att varorna är fritt tillgängliga på servicebesöket. Vi tar inte ansvar för att behöva ändra, flytta mm i köksmöbler för att kunna serva produkterna.

En förutsättning för att utföra tjänsten inom garantitiden är att inköpsdatumet kan dokumenteras i form av originalfakturan som anger inköpsdatum, utfärdat av återförsäljaren till kunden. Dessutom är det viktigt att serienumret kan avläsas på märkeskylten.

2. Omfattning

Garantin täcker inte:

- fel och skador som orsakats av felaktig användning, uppställning, installation eller anslutning eller annan olämplig användning som orsakat förändringar i produktens elektriska eller mekaniska delar.

- fel och skador i samband med transport. I sådana fall ska återförsäljaren omgående kontaktas där produkten köptes.

- fel i el-, vatten och gasanläggningar

- fel när det rör defekta säkringar

Garantin gäller inte heller om reparationer utförs av någon annan än de av Scandomestic utsedda tekniker.

Med reservation för ändringar.

Tilkalla service

På nedanstående formulär, kan du beställa service på din produkt. Vi återkopplar så snabbt som möjligt.

Uppföljning av befintliga ärenden

Fyll i formuläret så hjälper vi dig så snart som möjligt


Transportskador

gäller endast för återförsäljare, privat vänligen kontakta var objektet köptes


Beställning av reservdela

För återförsäljare, kontakta återförsäljaren där föremålet köpts


Reklamationer

1. Villkor

Service inom garantitiden (2 år för hushållsapparater och 1 år för kommersiella apparater) utförs av Scandomestics egen rikstäckande servicetjänst i samarbete med utvalda servicetekniker. Endast servicetekniker som utsetts av Scandomestic A/S har rätt att utföra service.

Tjänsten utförs enligt våra försäljnings- och leveransvillkor, läs dessa.

Garantin omfattar tillverknings- och materialfel av hushållsapparater som konstaterats efter normalt användande i privat hushåll eller i de fall kommersiella produkter använts på samma sätt. Vi förutsätter att produkten köpts som fabriksny från Danmark.

Vi rekommenderar att man går igenom bruksanvisningen innan service tillkallas då det kan tillkomma en kostnad om serviceteknikern inte kan hitta fel eller brister i själva produkten. Detta innebär också att du först försöker kontrollera orsaken till felet och med hjälp av bruksanvisningen kanske kan avhjälpa felet själv. Om serviceteknikern inte kan upptäcka defekter i produkten, utan felet består av till exempel en trasig säkring eller för att du använt produkten felaktigt, måste du betala för servicearbetet.

Om ett servicebesök inte täcks av garantin, kommer en faktura att utfärdas. Priset för ett servicebesök kan alltid erhållas från Scandomestic.

Om vår servicetekniker tillkallas och besöker dig förgäves inom avtalad tid, måste du betala för servicebesöket. Alla besökstillfällen är vägledande med reservation för förseningar, sjukdom, brist på reservdelar etc.

VIKTIG INFORMATION INNAN DU RINGER EFTER SERVICE

Det förutsätts att varorna är fritt tillgängliga på servicebesöket. Vi tar inte ansvar för att behöva ändra, flytta mm i köksmöbler för att kunna serva produkterna.

En förutsättning för att utföra tjänsten inom garantitiden är att inköpsdatumet kan dokumenteras i form av originalfakturan som anger inköpsdatum, utfärdat av återförsäljaren till kunden. Dessutom är det viktigt att serienumret kan avläsas på märkeskylten.

2. Omfattning

Garantin täcker inte:

- fel och skador som orsakats av felaktig användning, uppställning, installation eller anslutning eller annan olämplig användning som orsakat förändringar i produktens elektriska eller mekaniska delar.

- fel och skador i samband med transport. I sådana fall ska återförsäljaren omgående kontaktas där produkten köptes.

- fel i el-, vatten och gasanläggningar

- fel när det rör defekta säkringar

Garantin gäller inte heller om reparationer utförs av någon annan än de av Scandomestic utsedda tekniker.

Med reservation för ändringar.