Driftsljud

Tips och rådDriftsljud
Tips och rådDriftsljud

Normala driftsljud

Dagens tillverkare av kyl- & frysskåp använder ett annat kylmedel (R600a) än freon, som förbjöds för några år sedan. 

Detta kan orsaka vissa operativa ljud, som ibland kan vara en olägenhet, men är normala driftsljud.

Dessa kan inkludera följande:

Brummanda

Härstammar från motorn. Detta brum kan ibland bli starkare, just när motorn startar.

Klickanda

Små klickande ljud hörs alltid när det elektroniska kortet startar eller stoppar motorn.

Svagt bakgrundsbrus

Om apparaten har en fläkt (beroende på modell), kan luften som cirkulerar inuti produkten skapa ett svagt bakgrundsbrus.