Korrekt placering av kyl/frys

Tips och rådKorrekt placering av kyl/frys
Tips och rådKorrekt placering av kyl/frys

Korrekt placering av kyl/frys

Hur placerar jag kylen / frysen korrekt?

Tips

Placera kyl/frys direkt på ett fast och jämnt underlag

Placera kyl/frys direkt på ett fast och jämnt underlag för att förhindra vibrationer och buller. Eftersträva att det står plant.

Var noga med att ha god ventilation omkring produkten.”

Placera kyl/frys i ett torrt och väl ventilerat utrymme

Placera kyl/frys i ett torrt och väl ventilerat utrymme. Undvik att placera apparaten på balkonger, altaner, verandor, terrasser eller i skjul och garage: För hög sommarvärme eller stark vinterkyla kan förhindra att kylen/frysen fungerar optimalt eller till och med skada den.

Det rekommenderas att inte placera apparaten i närheten av en värmekälla, t.ex. en ugn eller ett element, då det kan leda till ökad energiförbrukning.

Kylen/frysen ska placeras inom de rekommenderade omgivningstemperaturerna för att säkerställa korrekt drift.

Följande tabell visar de allmänna klimatklasserna för kyl/frys. För avläsning av gällande klimatklass, se märkeskylten.

Klimaklasser
 Klimaklass  Rumstemperatur
 N  från +16°C till +32°C
 N-ST  från +16°C till +32°C
 N-T  från +16°C till +43°
 SN  från +10°C till +32°C
 SN-ST  från +10°C till +38°C
 SN-T  från +10°C till +43°C
 ST  från +18°C till +38°C
 T  från +18°C till +43°C