Vändning av dörr

Tips och rådVändning av dörr
Tips och rådVändning av dörr

Att vända kylskåpslocket/dörren

Kylskåpslocket/dörren är fabriksmonterad med gångjärn på höger sida och handtaget på vänster.

Normalt öppnas dörren från vänster, men om så önskas kan den monteras av, vändas och monteras på så att den istället öppnas på höger sida.

På vissa modeller kan tätningslisten monteras av och även vändas 180 grader.

Det är viktigt att efteråt säkerställa att dörren/locket monterats korrekt och att tätningslisten sluter helt tätt till kylskåpsramen.

Så här gör du

En kontroll av detta kan eventuellt göras på följande sätt:

- Sätt en tänd ficklampa i kylen/frysen när det är mörkt ute.

- Kontrollera om det "läcker" ut ljus längs gummilisten.

Om du inte gör en ordentlig montering kan det medföra att:

- kylskåpet drar falsk luft vilket kan leda till att en ansamling av frost/is bildas på kylskåpspanelen varför en total avfrostning är nödvändig.

- konsumtionen av ström ökar.

- kylskåpet inte fungerar korrekt.

Ditt ansvar

Det är ditt eget ansvar att kontrollera så att installationen är korrekt utförd, Scandomestic tar ej ansvar för detta.